Dedic8

Achtergrond

Dedic8 Consultancy is opgericht omdat ik na jaren werken bij verschillende organisaties de behoefte had om als zelfstandig ondernemer mensen en organisaties te helpen bij het ontwikkelen van effectieve en vooral prettige manieren van (samen)werken. 
Hierin vind ik het welzijn en de persoonlijke groei van individuele medewerkers, een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Mijn visie op veranderen heb ik ontwikkeld dankzij mijn ervaring opgedaan in het meer dan 25 jaar bekleden van leidinggevende posities in zeer uiteenlopende omgevingen.

De basis voor mijn mensgerichte management aanpak is gelegd binnen de defensie organisatie waar ik 13 jaar als instructeur werkzaam ben geweest. Met name bij de Luchtmobiele brigade heb ik me bekwaamd in het ontwikkelen van leidinggevende vaardigheden bij kaderleden die in een stressvolle omgeving moeten presteren.

In het bedrijfsleven heb ik als Quality & Best Practices Manager bij Modus Media International veel ervaring opgedaan in het optimaliseren van bedrijfsprocessen vanuit de Total Quality Management systeem kant.

Daarnaast heb ik als Plant Manager leiding gegeven aan een productiefaciliteit van Veriplast Holland BV. Deze plant zat in een transitie van een productgeoriënteerde naar een marktgeoriënteerde organisatie.

Als Algemeen Directeur van Veriplast Holland, heb ik een grote reorganisatie succesvol afgerond waarbij verandermanagement de grootste uitdaging was. In deze reorganisatie is een productiefaciliteit in Nederland gesloten en zijn de producten en machines getransfereerd naar een Veriplast vestiging in Polen.

Mijn leidinggevende en instructie vaardigheden heb ik aangevuld met een opleiding tot NLP Master Practitioner en sinds 2009 ben ik ook NLP trainer gecertificeerd via de INLPTA (International Neuro-Linguistic Programming Trainer's Association)

Martin Hoeve

      

Dedicate [ded·i·cat·e]

1. To commit (oneself) to a particular course of thought or action.
2. To address or inscribe to another as a mark of respect or affection.
3. To set apart for special use

vertaling:

Toewijden [toe-wij-den]

(wijdde toe, h. toegewijd) wijden aan; opdragen aan; geven