Dedic8

Management consultancy

Mijn consultancy is gericht op het helpen van organisaties bij het ontwikkelen van effectieve en vooral prettige manieren van (samen) werken. Mijn aanpak is pragmatisch en altijd gefocust op het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en het optimaal delen van kennis. 

De drie pijlers voor verandering zijn de rode draad in mijn aanpak:

  • Willen (commitment): is iedereen bereid om mee te werken aan de verandering?
  • Kunnen (competentie): beschikt de juiste persoon over de juiste competenties om de verandering te realiseren en de taak naar behoren uit te voeren?
  • Mogen (ontwikkelingsmogelijkheden): schept het management de juiste context in de organisatie om te kunnen veranderen en excelleren?

Vooral het helpen van het management naar een faciliterende stijl van leidinggeven is in veel organisaties een uitdaging.