Dedic8

Model van veranderingsfasen van John Kotter

Kotter's theorie

Na het meer dan 25 jaar bestuderen van het management van verandering in verschillende bedrijven heeft professor John P. Kotter een overzicht gemaakt van de meest gemaakte fouten:

 1. Het toestaan van te veel zelfgenoegzaamheid
 2. Een onvoldoende krachtige leidende coalitie creëren
 3. De kracht van visie onderschatten
 4. De visie te weinig communiceren
 5. Obstakels niet uit de weg ruimen
 6. Vergeten om ook op korte termijn kleine successen te realiseren
 7. Te snel de ‘overwinning’ vieren
 8. Nalaten om de veranderingen te verankeren in de bedrijfscultuur

Volgens Kotter zijn de gevolgen van deze fouten dat:

 • Nieuwe strategieën niet goed worden uitgevoerd
 • Acquisities niet de verwachte synergie behalen
 • De verandering te lang duurt en te veel kost
 • Downsizing de kosten niet onder controle brengt
 • Kwaliteitsprogramma's niet de gewenste resultaten opleveren

Het vervolgens ontwikkelde acht stappen veranderingsproces levert een groot contrast met de acht fouten:

 1. Urgentie voor de verandering aantonen
 2. Creëren van een leidende coalitie
 3. Ontwikkelen van een visie en strategie
 4. Communiceren van de visie
 5. Zorgen dat iedereen kan bijdragen aan de verandering
 6. Creëren van successen op korte termijn
 7. Consolideren van successen en doorgaan met veranderen
 8. Verankeren van de nieuwe aanpak in de cultuur